Partnere

Kompania jonë ka bashkëpunim të suksesshëm ndër vite me këta partnerë për distribuimin në qytetin e Korcës: