Certifikata

Proceset e prodhimit të cilësisë

Certifikata ICDQ sigurojnë që prodhimi ynë është i sigurt dhe në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kërkuara nga tregu. Standardet tona të brendshme të cilësisë janë shumë të larta. Qëllimi ynë është të menaxhojmë më mirë proceset e prodhimit dhe të sigurojmë siguri për konsumatorët dhe punëtorët. Për këtë arsye ne monitorojmë vazhdimisht aktivitetet tona dhe i nënshtrojmë ato për kontrollet e kualitetit në të gjitha fazat e prodhimit të produkteve.